BMB chiếm lĩnh đỉnh cao Fansipan - nóc nhà Đông Dương. August, 2016

BMB chiếm lĩnh đỉnh cao Fansipan - nóc nhà Đông Dương.

August, 2016