Các sản phẩm mới của tập đoàn BMB Japan

Các sản phẩm mới của tập đoàn BMB Japan. Với sự nghiên cứu không ngừng, các kỹ sư BMB Japan đã cho ra các sản phẩm chất lượng hơn, phù hợp với thị hiếu và xu hướng hát Karaoke ở các thị trường Việt Nam, Singapore, Malaysia, USA...

CSV-900 SE

BMB CSD-800 SE