Lịch sử BMB

1962    Thành lập cửa hàng “Nikko - do” bán Máy Ghi - Máy Phát Nhạc

1972    Thành lập công ty TNHH Nikko - do

1975    Lên kế hoạch sử dụng băng Karaoke để thương mại và bắt đầu bán hàng.

1978    Phát hành hàng loạt băng Karaoke 8 bài hát “ T8N Series ”

1984    Phát hành CD Karaoke “NCD Series”

1985    Phát hành LD Karaoke “NKD series”.

1988    Đăng ký thương  hiệu BMB tại Nhật Bản. Thành lập “Nikko-do U.S.A. Inc.” tại Hoa Kỳ .

1989    Thành lập “Nikko-do Karaoke System (H.K.) Co., Ltd.” tại Hồng Kông.

1990    Thành lập “BMB Korea Co., Ltd.” tại Hàn Quốc 

            “Nikko-do (S) Pte Ltd” established. (SINGAPORE) 

            Thành lập “Nikko-do (S) Pte Ltd”  tại Singapore.

1991    Mở Văn phòng đại điện tại Vương Quốc Anh.

1991    Phát hành  hệ thống CDI Karaoke.

1992    "Thành lập “Nikko-do (UK) Limited” tại Vương Quốc Anh .

1994    Hát hành Hệ thống CD Motion Picture Karaoke

1995    Phát hành Hệ thống cáp Karaoke “ BeMAX’S”

1997    Phát hành Hệ thống cáp Karaoke “ neon”

2000    Kết hợp với  “U-SEN Broad Networks Corp.”

2001    Đổi tên Công ty thành “U’s BMB Entertainment”

2003    Đóng cửa tất  cả các Công ty con ở nước ngoài.

2004    Phát hành Hệ thống cáp Karaoke “ neon R2”. 

            Hệ thống cáp Karaoke "UGA" nhận Giải thưởng “Good Design 2004”

2005    Đổi tên Công ty thành  “BMB Corp.”

            Thành lập “BMB International (Shanghai) Corp.” tại Thượng hải – Trung Quốc.

            "BMB Quốc tế (Thượng Hải) Corp" được thành lập.

            Hệ thống cáp Karaoke "UGA PLUS" giải thưởng Good Design 2006.

2008    Phát hành Hệ thống cáp Karaoke “UGA NEXT”

            ( Đạt giải thưởng  Good Design năm 2009 )

2010    Kết hợp với “XING Inc.” là công ty con  “Brother Group”. 

            Thành lập “BMB International Corp.”

2011    Hợp tác  với các Nhà phân phối  BMB Family ở nước ngoài 

            ở 5 quốc gia : Trung QuốcHồng KôngHàn Quốc; SingaporeViệt Nam

2012   Hợp tác  với các Nhà phân phối  BMB Family ở 4 quốc gia:

           MalaysiaĐài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ.

2013   Hợp tác  với các Nhà phân phối  BMB Family ở 4 quốc gia

           Campuchia, Mông Cổ, Myanmar, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

2014   Hợp tác với các Nhà phân phối  BMB Family ở 2 quốc gia

           Philippin, New Zealand.

 

  • 02/09/2013 09:13